Header informatie melding

Meguiar's Endurance High Gloss

€ 16,99

  • Model: 100039


Nooit heeft een autoband er zo lang goed uitgezien. Deze unieke chemische samenstelling zorgt ervoor dat de banden van onze auto er niet roestkleurig uit gaan zien en houdt deze dagenlang mooi zwart in plaats van de gebruikelijke uren of het nu sneeuwt, regent of zonnig weer is

Inhoud: 473ml

Veiligheidsinformatie:
Image
Gevarenaanduidingen: H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Algemeen:  P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Reactie:  P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verwijdering:  P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving. 


In winkelwagen:


Huidige recensies: 1

Waxworldforum
Copyright © 2020 Waxworld.nl.